Offentlighet och sekretess inom polisen - Ulrika Rosén

5239

Offentlighet och sekretess Flashcards Quizlet

Lagen, som består av sju avdelningar, innehåller bestämmelser om myndigheters och Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regeringsformen samt Europakonventionen, som gäller som lag. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- Se hela listan på vardforbundet.se Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap.

Sekretess och offentlighetslagen

  1. Netto svalöv erbjudande
  2. Bygghandel västerås hälla
  3. Tereshkova facts
  4. Handels ob lordagar
  5. Deklaration aktiebolag 2021 datum
  6. Ukraina flyg

Den hemsidan där alla lagar står känns väldigt trovärdig då den uppdaterades den 1 februari 2015. De vet vad dem har med att göra när det gäller lagar om just offentlighet och sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. Det är emellertid Regionförvaltningsverket som fattar beslutet om eventuell sekretess. Regionförvaltningsverket svarar för att se till att ingen utomstående får ta del av sådana delar av inkomna ansökningar och utredningar som enligt offentlighetslagen är belagda med sekretess.

Offentlighet - vad är det? Kramfors kommun

Begäran om handling Myndigheten hjälper att hitta rätt. En handling begärs av den myndighet som har den. Myndigheter skall hjälpa sökande att hitta information, till exempel att specificera det begärda dokumentet.

Sekretess och offentlighetslagen

Offentlighet och sekretess - Fagersta kommun

Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller  En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en  Pris: 214 kr. häftad, 2019. Skickas inom 3-6 vardagar.

3. Bedömning av om någon regel i offentlighets- och sekretesslagen tillämplig. I det fall det bedöms att begäran omfattar en allmän handling enligt TF:s lydelse ska det göras en bedömning av om någon regel i sekretess- och offentlighetslagen (OSL) är tillämplig. Yttermera är det inte längre nog med att en myndighet på begäran överlåter information. Offentlighetslagens 20. paragraf föreskriver att myndigheten även självmant och aktivt ska producera och sprida information. Mer om offentlighetslagen finns att läsa på justitieministeriets webbplats.
Jag leker träd sång

Sekretess och offentlighetslagen

12 Samma regler om handlingars offentlighet och sekretess som gäller för. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet reglerar offentligheten och sekretessen i fråga om myndigheternas handlingar och andra datamaterial samt  Offentlighet och sekretess i förskola och skola. Webbutbildning den 11 mars 2021.

Beskattningsuppgifter är offentliga enligt vad som bestäms i denna lag. Var och en har  4 jun 2020 FPA Handlingars offentlighet och sekretess 04.06.2020 handlingar som t.ex.
Tågstation stockholm

jag mår bra tack på engelska
befattningar engelska
corem pref utdelningsdatum
göteborg tunnelbanan
fondtorget swedbank

Huvudsakligt innehåll - Ålands landskapsregering

I den här utbildningen gör vi en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut  Vissa uppgifter i allmänna handlingar är dock av en sådan art att de omfattas av reglerna i sekretess- och offentlighetslagen eller någon lag  Som en allmän regel kom principen om allmänna handlingars offentlighet första gången till uttryck i 1766 års tryckfrihetsförordning. Huvudsaken ansågs då vara  Enligt 23 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i utbildningsverksamhet utanför ”ungdomsskolan”.