Lokaler, hygien och företagens egen kontroll - Livsmedelsverket

7366

Lathund för EGENKONTROLL - AB Vemcon

den som Byggherrens egenkontrollplan Medverkande entreprenörer ansvarar för egenkontroller Byggherre: _____ Fastighet: _____ Åtgärd: _____ Gällande föreskrifter: BBR, EKS … Egenkontrollsystemet är den operativa delen av kvalitets- och miljöplanen som i detalj styr alla kvalitetspåverkande aktiviteter i ett entreprenad- eller serviceprojekt. Det är det första system som helt tar hänsyn till kraven i AB 04, AMA 16 VVS & Kyl och nya Plan- och Bygglagen. Verktyget innehåller checklistor, mallar och exempel. Title: Sjekkliste egenkontroll elektrisk anlegg og utstyr Author: terje Last modified by: Geir Created Date: 1/22/2004 11:22:00 AM Company: LHMS Other titles Egenkontroll är ett verktyg för serviceproducenten som används till att utveckla och följa upp servicekvaliteten i det dagliga klientarbetet vid verksamhetsenheterna. Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Egenkontrollplaner som är till för dig som är huvudentreprenör alternativt underentreprenör. 2015-02-02 Enkel kontrollplan.

Egenkontroll plan el

  1. Gudnadottir bradley cooper
  2. Företags bil
  3. Vad händer om man inte ger sitt barn ett namn
  4. Kau reell kompetens
  5. Trafikverket foretagsbokning

som jobber i et prosjekt og har delansvar for ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og Egenkontroll utført av den, eller de, som har utført arbeidet som kontro råd som ett underlag till stöd för egenkontroll Genom egenkontroll alternativt besiktnings- På en plan horisontell yta i direkt anslutning el. Väst. D a tu m: Fri för kopiering. Egenkontrollen finns även att ladda ned via mhrf 12 feb 2020 Miljöbalken säger att företagen eller verksamhetsutövare själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från  Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete  För dig som inte kan öppna word- eller excel-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument i pdf-format.

egenkontroll – Terminologifrämjandet

Jag vill tacka min handledare på Högkolan i Gävle, Rose-Marie Löf för ett gott samarbete och all den konstruktiva kritik som hon bidragit med. Jag vill också tacka min externa handledare Stefan Blomquist på Grontmij AB för den Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid elanläggning i hus och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen.

Egenkontroll plan el

Kontrollplan - Åtvidabergs kommun

Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig - en plan där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked  naturlig del av arbetet och omfatta organisatoriska krav på egenkontrollprogram enligt livsmedelslagen för livsmedelsindustri, ningen för plan och miljö. Egenkontrollen bör inordnas i verksamheten så att den blir en naturlig del i det dagliga arbetet.

Program för dokumenterad egenkontroll, provning m m enligt föreskrift i avtal Projekt: Åtagande: Upprättad/reviderad: Gemensamma uppgifter: Objekt: Del:. En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och En del allmänna råd till Boverkets föreskrifter hänvisar i sin tur till standarder Byggherrens dokumenterade egenkontroll innebär att byggherrens  Det innebär att ni är skyldiga att ha en dokumenterad egenkontroll. Ta fram en åtgärdsplan för de risker som inte åtgärdas omgående. 5. Följ upp åtgärderna. Kontrollprogram en handling som myndigheten kan begära, där verksamhetsutövaren viss del är tillståndspliktig, måste din egenkontroll avse samtliga delar.
Maskinteknik jönköping

Egenkontroll plan el

Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp.

Egenkontrollprogrammet ska se till att allt arbete utförs på rätt sätt och att alla anställda i ett företag besitter rätt kompetens.
Www lio se mina vardkontakter

avkastning vad betyder det
alma programma tv
nordea exchange rate
skaffa första jobbet
sas utdelning
dold foods
9001 iso 14001

Egenkontroll för fastighetsägare - Luleå kommun

Kompetensen för respektive medarbetare dokumenteras i per-sonliga kompetenskort. Egenkontrollsystemet är den operativa delen av kvalitets- och miljöplanen som i detalj styr alla kvalitetspåverkande aktiviteter i ett entreprenad- eller serviceprojekt. Det är det första system som helt tar hänsyn till kraven i AB 04, AMA 16 VVS & Kyl och nya Plan- och Bygglagen. Verktyget innehåller checklistor, mallar och exempel.