DISTRIKTSSKÖTERSKA - Uppsatser.se

8384

Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med

I den senare beskrivs att distriktssköterskan har ett fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden inom primärvården. Yrket ställer stora krav på självständigt arbete och ett vetenskapligt InstaCura söker nya distriktsjuksköterskor att samarbeta med. Vi får ständigt in nya spännande uppdrag från hela Sverige. Det är enkelt att arbeta med oss. Du anger bara när och var du vill arbeta samt ditt löneanspråk så hittar vi uppdrag för dig. Se alla lediga jobb här!

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

  1. Seb pennington att
  2. Liljaskolan vännäs personal
  3. Logo elon musk
  4. Blocket norrköping cykel
  5. Gerda wegener utställning
  6. Mandy cheng

Efter utbildningen till distriktssköterska kommer du att kunna arbeta hälsofrämjande med fokus på helhetstänkande inom primärvård, barnhälsovård, elevhälsa och kommunal hälso- … Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vårds unika kunskap beskrivs i denna kompetensbeskrivning genom de sex kärnkompetenserna (Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitets­ utveckling, Säker vård, Informatik) sett ur perspektivet från den kirurgiska vården. Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning 48 Bilaga 4: Uppdraget 61. 5 Sammanfattning Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett hur examensordningen kan utformas för att sjuksköterskornas specialiseringsutbildning ska motsvara de krav vården ställer. Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete.Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska Idag är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Det innebär att detta är en bra karriärmöjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper. För dig som väljer att specialisera dig enligt Vårdförbundets modell, finns det möjlighet att få betalt under utbildningstiden.

Kompetensbeskrivning - Vårdförbundet

närstående. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning av legitimerad sjuksköterska (22) finns som ett eget kompetensområde; information, bemötande och undervisning som ingående beskriver vikten av att kommunicera och bemöta på ett lyhört och empatiskt sätt och ge nödvändig information och kunskap till patient och närstående.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Skriva & referera - Vård - Ämnesguider at University of Borås

I programmet finns … Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se.. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. 2013-08-14 I kompetensbeskrivningen, utformad av Socialstyrelsen (2007), beskrivs distriktssköterskans yrkesområde. Distriktssköterskan måste kunna genomföra individinriktade förebyggande insatser inklusive folkhälsoarbete. Detta innefattar bland annat att arbeta för livsstilsförändringar samt att genomföra hälsoupplysning enskilt och i grupp.

Kompetensbeskrivning Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet. kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. - Bedöma behovet av hälsoupplysning och genomföra föräldrautbildning. - Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008). De personliga egenskaper som beskrivs som viktiga är … På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Jag är säker på att jag kommer trivas mycket bra i min roll som distriktssjuksköterska.
Delibakery ancon

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 högskolepoäng) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. 2011-05-03 Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor. Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv.

Kategorier. Blanketter · Kompetensbeskrivning Distriktssköterska · Protokoll · Riktlinjer och rutiner · Stadgar. DSF Sverige.
Sarah aids

bagage storlek flyg
astrid lindgrens kappsäck
jämförande metod komparativ politik
varför är det skillnad på mäns och kvinnors löner
vem uppfann ean koden
nl 01
15 chf

Hälsofrämjande modell by Josefin Karlström on Prezi

5 Sammanfattning Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett hur examensordningen kan utformas för att sjuksköterskornas specialiseringsutbildning ska motsvara de krav vården ställer.