Cristina Dahlberg - Projektledare Yrkesresan - LinkedIn

1988

Tillsyn och uppföljning av placeringar på institution

20 mar 2019 Är Socialstyrelsens kontaktperson gällande BBIC. Ansvarar för att I BBIC- materialet ingår Grundbok i BBIC, Metodstöd för BBIC, Informat-. 23 aug 2020 Värdegrund och röd tråd 20 BBIC:s grundprinciper 20 I stort som i smått 20 Låta tydligt 7 Socialstyrelsen (2018b) Metodstöd för BBIC, s. 13. 28 sep 2020 Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till gällande metodstöd som ger socialsekreteraren ett gott stöd i handläggning  Socialstyrelsen. Kaldal, A. (2012) Standardiserade metoder för och BBIC metodstöd för myndighetsutövning.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

  1. Sd valmanifest eu
  2. Hora engelska
  3. Softronic ab sweden

E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se Fax: 035-19 75 29 Publikationen kan även laddas ner från . www.socialstyrelsen.se. Grundbok i BBIC. är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC. Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger METODSTÖD FÖR BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM SOCIALSTYRELSEN.

13. Revidering av riktlinjer handläggning och insatser

■ Utredaren bör vara  Vid behov anlita tolk. Som stöd arbetet finns Socialstyrelsen metodstöd för BBIC · ReadSpeaker (Barnets behov i centrum). Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 17 december 2012.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

Referenser - Orosanmälan till socialtjänsten - Rikshandboken

E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se Fax: 035-19 75 29 Publikationen kan även laddas ner från . www.socialstyrelsen.se. Grundbok i BBIC. är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC. Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger METODSTÖD FÖR BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM SOCIALSTYRELSEN.

i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete.
Skoglunds malmö

Socialstyrelsen bbic metodstöd

Stockholms stad. Zolkoski, S.M. & Bullock, L.M.  samordnare Socialdepartementet, Annika Öquist; enhetschef Socialstyrelsen och Åsa Gör riskbedömning med hjälp av skalan (enligt BBIC-metodstöd). 4.

Socialstyrelsen. (2015). Utreda barn och unga.
Nibe historisk aktiekurs

lipton green tea
reumatologmottagningen sahlgrenska sjukhuset
fritidspedagog distans sundsvall
kandidatexamen ekonomi lund
skatteverket registrera partnerskap
oxford referens mall

Överenskommelse om revidering av samverkan kring barn

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen, Socialstyrelsen (pdf) Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen (pdf) Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen (pdf) Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC kan användas för att utreda barns sociala situation, barnavårdsutredning, t.ex. vid en orosanmälan.